Netekome plaukimo trenerio Leonido Bezzubovo

Eidamas 71 metus netikėtai mirė visų gerbiamas ir mylimas plaukimo treneris Leonidas Bezzubovas.

Leonidas Bezzubovas gimė 1944-08-16  Zarasų raj. 1962 m. įstojo ir 1969 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą ir tais pačiais metais pradėjo dirbti treneriu Kauno plaukimo sporto mokykloje. 1984 m. – 1991 m. dirbo treneriu Aukšto sportinio meistriškumo mokykloje. Nuo 1997 m. iki pat mirties dirbo Kauno plaukimo mokyklos baseine „Dainava“ plaukimo treneriu. Turėjo Lietuvos sporto trenerio kvalifikaciją.

Per ilgus savo darbo metus paruošė visą eilę didelio meistriškumo sportininkų: A. Ališauską, A. Juodešką, A. Savičių, A. Ramanauską, M. Prokotjevą, L. Žalį, D. Orintaitę, R. Kukcinavičių, V. Šeflerį, V.Blažį, G.Stankevičių ir daugelį kitų. Bendradarbių tarpe turėjo didelį autoritetą,  buvo mylimas ir gerbiamas sportininkų, bendradarbių, mokyklos administracijos. Sugebėjo bendrauti, mylėti žmones, rasti  ir ištarti paguodos ir padrąsinantį žodį savo auklėtiniams, bendradarbiams. Visuomet šiltas, geros nuotaikos, besišypsantis, energingas, darbštus, kantrus… toks ir išliks mūsų visų atmintyje.

Velionis amžinojo poilsio atgulė sentikių kapinėse Jonavos rajone.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visai plaukimo bendruomenei.

Leonui A4

leon01

leonidas

2 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Remigijus
2015-01-28 at 13:22

Nuoširdi užuojauta gerbiamam treneriui Povilui Bezzubovui, velionio auklėtiniui Arlandui Juodeškkai ir mums visiems, jį pažinojusiems. Mano atmintyje treneris Leonidas išliks visuomet jaunas ir besišypstantis.

matulė
2015-03-13 at 17:14

Užuojauta artimiesiems. Jis nemirs niekada mano atmintyje.