Klubo narių susirinkime išrinkta nauja klubo valdyba 4 metų kadencijai

2012 metų gruodžio 05 dieną, Lietuvos Energetikos instituto patalpose, Breslaujos g. 3,  įvyko klubo ataskaitinis rinkiminis klubo „Takas“ narių susirinkimas. Jame dalyvavo 32 klubo narių, taip pat dalyvavo Kaišiadorių klubo „Ilgaplaukiai“  vadovas Vaidotas Gumbis. Klubo pirmininkas R.Bičkauskas glaustai papasakojo 4 metų klubo veiklą.

Per 4 m. klubo nariai aktyviai dalyvavo daugelyje varžybų, kurios davė neįkainuojamos patirties. Klubas „Takas“ yra teigiamai vertinamas  plaukimo federacijos narių, kitų klubų. Dalyvavimas varžybose užsienyje taip pat sulaukė tik gerų atsiliepimų. Bet atsiranda klubo narių, kurie šmeižia garbingą klubo vardą, kaip tai daro buvęs klubo narys Antanas Guoga. Prieš metus jo buvo paprašyta būti tolerantiškesniu vieni kitiems, atsižvelgti į kiekvieno nario  interesus, bet šiam žmogui niekaip negalima įtikti. Palikęs mūsų klubą, jis prisijungė prie Marijampolės „Torpedų“ klubo. Taip pat buvo paminėtas Audrius Kiaukė, jis taip pat nepatenkintas klubo veikla, jo manymu, naujų žmonių priėmimas priklauso nuo, neadekvačiai elgiasi klubo atžvilgiu. Visi kiti klubo nariai elgiasi garbingai, yra tolerantiški vieni kitiems. Paprašyta visų klubo narių aktyviau dirbti renkant 2 procentų deklaracijas, nes tai yra didžiausia klubo finansų dalis.

Klubas vykdo savo įsipareigojimus ir finansuoja starto mokesčius, o kai kada apmoka kelionės ar apgyvendinimo išlaidas. Lietuvos čempionato metu Alytuje pagal atneštas sąskaitas faktūras buvo apmokėta ir nakvynė. A. Bičkauskas labai daug dirba ieškodamas pigiausių kelionių ar apgyvendinimo bei siunčia paraiškas varžyboms, atlieka visą klubo administracinę veiklą.

Algimantas Vilkevičius apžvelgė 2012 m. varžybų kalendorių ir rezulatus. Klubo „Takas“ nariai 25 m. baseine pasiekė 12 Lietuvos rekordų (V. Snieška – 3 LR, V. Vimbaras – 3 LR, A. Juodeška, L. Kerčevičius), o 25 m. baseine – 19 LR ( V. Snieška – 10 LR, V. Vimbaras 2 LR). Estafetėse tai pat pasiekta gerų rezultatų. Maratonuose mūsų klubo nariai pateko į 20-tuką ( P. Protaščiuk, A. Tuomas, V. Svetikas). Lampėdžių maratoną jau 6 m. organizuoja klubas „Takas“. Visas organizavimo išlaidas finansuoja klubas. Kol kas klubas apmokės ir starto mokesčius, o tai irgi nėra mažai. Šiuo metu starto mokesčiai kaimyninėje Lenkijoje prasideda nuo 80 zl., Pasaulio ir Europos čempionatuose 35 eurai.  Mūsų klubo potencialas yra didelis, todėl siūlė sudaryti klubo elitinę komandą, nuvažiuoti ir laimėti Open Baltic Amber Cup 2013, ar Neptūno taurę Čekijoje, ar kitose varžybose.

Pateikė prioritetinių varžybų sąrašą ir sąmatą.

Prioritetinės varžybos:

  1. Europos čempionatas Eindhovene, Olandija.
  2. Lampėdžių maratonas.
  3. Lietuvos čempionatas.

Taip pat jis pasiūlė Lietuvos veteranų čempionatą 25 metrų baseine organizuoti gruodžio mėn., o 50 m. – gegužės mėn. Galbūt  gegužės mėn. jau bus atidarytas „Girstučio“ baseinas. Šaunias varžybas organizuodavo Marijampolės, Šiaulių klubai, dabar labai tikimės gerai organizuotų varžybų Klaipėdoje. Taigi, Lietuvoje būtų organizuojamos šios varžybos: 3 maratonai + Šveicarijos, 2 Lietuvos veteranų čempionatai ir „Katkevičių“ taurė bei kitos regioninės varžybos.

Susirinkime išrinkta nauja klubo valdyba, t.y.: pirmininkas – R.Bičkauskas, finansininkas – R.Jacevičius ir pavaduotojas Linas Kerševičius. Naujai išrinkta valdyba perrinko naujai kadencijai klubo pirmininką Romaldą Bičkauską ir jį pristatė susirinkimui, už kurį balsavo vienbalsiai.

Buvo išspręsti visi susirinkimo darbotvarkės klausimai. Pastabų ar protestų dėl susirinkimo vedimo, balsavimo tvarkos ar sprendimų rezultatų nebuvo. Paskutinis balsavimas buvo dėl klubo susirinkimo nutarimo patvirtinimo. Balsuota vienbalsiai už šio nutarimo priėmimą, 2013 metų kalendoriais buvo apdovanoti geriausieji klubo nariai pagal reitingą veteranų varžybose per 2011-2012 metus. Vėliau visi susirinkimo dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo, buvo vaišinami karšta arbata bei užkandžiais.