Klubo ataskaitinio rinkiminio susirinkimo apžvalga

2017 metų gruodžio 12 dieną, Lietuvos Energetikos instituto patalpose, Breslaujos g. 3,  įvyko klubo ataskaitinis rinkiminis klubo „Takas“ narių susirinkimas. Jame dalyvavo 15 klubo narių. Klubo pirmininkas R.Bičkauskas glaustai papasakojo 4 metų klubo veiklą.

Per 4 m. klubo nariai aktyviai dalyvavo daugelyje varžybų, kurios davė neįkainuojamos patirties. Klubas „Takas“ yra teigiamai vertinamas  plaukimo federacijos narių, kitų klubų. Dalyvavimas varžybose užsienyje taip pat sulaukė tik gerų atsiliepimų. Paprašyta visų klubo narių aktyviau dirbti renkant 2 procentų deklaracijas, nes tai yra didžiausia klubo finansų dalis. Klubas vykdo savo įsipareigojimus ir finansuoja starto mokesčius, o kai kada apmoka kelionės ar apgyvendinimo išlaidas.

Susirinkime išrinkta nauja klubo valdyba, t.y.: pirmininkas – R.Bičkauskas, pavaduotojas Linas Kerševičius, finansininkas – Andrius Bičkauskas. Naujai išrinkta valdyba perrinko naujai kadencijai klubo pirmininką Romaldą Bičkauską ir jį pristatė susirinkimui, už kurį balsavo vienbalsiai.

Buvo išspręsti visi susirinkimo darbotvarkės klausimai. Pastabų ar protestų dėl susirinkimo vedimo, balsavimo tvarkos ar sprendimų rezultatų, nebuvo. Paskutinis balsavimas buvo dėl klubo susirinkimo nutarimo patvirtinimo. Balsuota vienbalsiai už šio nutarimo priėmimą. Arlandas Juodeška pristatė plaukimo maratoną per Kuršių marias liepos mėnesį. Nutarta atnaujinti klubo reprezentacinę aprangą, t.y. sportinius treningus, marškinėlius, šortus su klubo simbolika. Tam išrinkta komisija: Renata Gadliauskienė, Neringa Mitkienė ir Arlandas Juodeška. Pagal jų patvirtintą pavyzdį, kiekvienas klubo narys galės įsigyti aprangą. Smulkesnė informacija dėl aprangos kainos ir įsigyjimo tvarkos bus paskelbta klubo svetainėje.

Visus susirinkusius klubo pirmininkas R.Bičkauskas pasveikino su artėjančiomis šventėmis.