Kęstutis Migevičius švenčia gražų jubiliejų. SVEIKINAME

Kovo mėnesį 10 d. savo gražų jubiliejų švenčia klubo narys

KĘSTUTIS MIGEVIČIUS – 50 metų (g.1964 m. kovo mėn. 10 d.)  

SVEIKINAME IR LINKIM VISKO KAS GERIAUSIA!!!!!!!!!!