Išrinktas naujas klubo vadovas – Linas Kerševičius

2022 metų spalio 15 dieną, Lentvario g. 19,  įvyko klubo ataskaitinis rinkiminis klubo „Takas“ narių susirinkimas. Jame dalyvavo 27 klubo nariai. Klubo pirmininkas R.Bičkauskas glaustai papasakojo 4 metų klubo veiklą.

Per 4 m. klubo nariai aktyviai dalyvavo daugelyje varžybų, kurios davė neįkainuojamos patirties. Klubas „Takas“ yra teigiamai vertinamas  plaukimo federacijos narių, kitų klubų. Dalyvavimas varžybose užsienyje taip pat sulaukė tik gerų atsiliepimų. Paprašyta visų klubo narių aktyviau dirbti renkant 1,2 procentų deklaracijas, nes tai yra didžiausia klubo finansų dalis. Klubas vykdo savo įsipareigojimus ir finansuoja starto mokesčius, o kai kada apmoka kelionės ar apgyvendinimo išlaidas.

Susirinkime išrinkta nauja klubo valdyba, t.y.: pirmininkas – Linas Kerševičius, finansininkas – Andrius Bičkauskas, pavaduotoja – Renata Gadliauskienė. Susirinkime balsavo vienbalsiai dėl naujo vadovo išrinkimo

Buvo išspręsti visi susirinkimo darbotvarkės klausimai. Pastabų ar protestų dėl susirinkimo vedimo, balsavimo tvarkos ar sprendimų rezultatų, nebuvo. Arlandas Juodeška išrinktas klubo revizoriumi, kuris glaustai papasakojo apie plaukimo maratonus. Nutarta Sudeikių plaukimo maratoną vykdomą rugpjūčio mėn. pavadinti šviesaus atminimo Algimanto Vilkevičiaus vardu. Plaukimo veteranų rekordus nutarta fiksuoti tik plaukimo veteranų varžybose, būtina sąlyga – turi būti įdiegta starto-finišo elektronika.